• 22 608-28-24
  • biuro@sbp.pl
Aktualności
XIII konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek | Technologie biblioteczne w okresie pandemii | Podsumowanie

XIII konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek | Technologie biblioteczne w okresie pandemii | Podsumowanie

W dniach 1-2 grudnia odbyła się XIII konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek. Tegoroczna edycja zatytułowana „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” realizowana była online.

Obrady podzielone zostały na cztery sesje:

  1. Organizacja pracy,
  2. Komunikacja z użytkownikiem,
  3. Usługi biblioteczne
  4. Edukacja bibliotekarzy i użytkowników.

Wysłuchano 26 wystąpień (19 prelegentów i 7 sponsorów).

Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach towarzyszących konferencji:

  • Nowe usługi biblioteczne – projektowanie metodą design thinking,
  • Zdalny zespół – praca nad projektami
  • Rozszerzona rzeczywistość w bibliotece  (do wyboru).

W konferencji wzięło udział 150 uczestników z różnych typów bibliotek. Największą grupę stanowili przedstawiciele bibliotek publicznych (58,88%) i naukowych (21,01%). Uczestnicy z bibliotek pedagogicznych to 12,88%, inni (7,21%).

W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy oceniali poziom satysfakcji z uczestnictwa w konferencji (w skali od 1 do 5) na 4,38. Osobnej ocenie poddano każdą z sesji. Najwyżej oceniono sesję Usługi biblioteczne  (4,53).


Przydatność uzyskanych informacji oceniono na 4,31. W odpowiedziach na pytanie otwarte podkreślano, wysokie kompetencje prelegentów, interesujący dobór tematów, z których część miała wymiar praktyczny i mogła stanowić inspirację do podejmowania działań w placówkach uczestników. Docenione zostały także wystąpienia przedstawicieli sponsorów. Jako zaletę konferencji wskazywano także jej formułę online, która umożliwiła udział uczestnikom rozproszonym geograficznie oraz jej przystępną cenę. Wskazane niedogodności to zbyt krótkie przerwy między sesjami i  brak czasu na zadawanie pytań (poza czatem).

Szczegółowe sprawozdanie z obrad ukaże się w marcowym numerze Bibliotekarza. Na pierwszy kwartał 2022 roku planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.
Na stronie konferencji  https://automatyzacjabibliotek.sbp.pl/materialy/ zamieszczone zostały prezentacje wystąpień.

Skip to content