• 22 608-28-24
  • biuro@sbp.pl

Program

Biblioteki w świecie technologii

14. konferencja z cyklu Automatyzacja Bibliotek


23 listopada 2023 r. | 9.30-16.00

9.30-10.00 – Sprawy organizacyjne i techniczne

10.00-10.10 – Powitanie, informacje wprowadzające

SESJA I / Nowy użytkownik – nowa biblioteka

Prowadzenie: dr Barbara Budyńska (Przewodnicząca SBP)

10.10-10.40 Do czego będą potrzebne biblioteki w epoce “po piśmie?” Wprowadzenie do dyskusji w oparciu o badania socjologiczne czytelników książek – dr Paweł Kuczyński (Collegium Civitas, Warszawa)

10.40-11.10 Czytelnicy w świecie cyfrowych możliwości – dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Centrum Inteligentnych Technologii)

11.10-11.40 Technologie mobilne i e-zasoby w systemie PATRON – Małgorzata Gajkiewicz (Prezes Zarządu MOL) – Sponsor główny – MOL

11.40-12.10Sztuczna inteligencja w służbie książki – projekt realizowany przez Bibliotekę Raczyńskich – Magdalena Słowińska, Dagmara Dąbrowska – (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)

12.10-12.40 Poznać samych siebie, poznać swoje otoczenie – diagnozowanie potrzeb użytkowników i nieużytkowników bibliotek – dr Paweł Bernacki (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Mediów Cyfrowych)

12.40-13.05 PRZERWA

SESJA II / Usługi biblioteczne: dobre praktyki

Prowadzenie: dr Dorota Siwecka (Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Bibliografii i Analizy Danych)

13.05-13.25 Biblioteka bezzałogowa – Witold Kozakiewicz/Agnieszka Ciszewska-Klecińska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Informacyjno-Biblioteczne)

13.25-13.45 E-usługi wprowadzone przez podkarpackie biblioteki pedagogiczne – Anna Żarów (Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu)

13.45-14.05Książki na wyciągnięcie ręki – rewolucja w dostępie do zbiorów – Dorota Olejnik, Ewelina Pieróg (Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki)

14.05-14.20 Biblioteka w zasięgu ręki – Magdalena Słocińska – SOKRATES-software

14.20-14.50 – Usługi zdalnego dostępu do e-booków i audiobooków z sektora trade w bibliotekach publicznych – dr Kamila Augustyn (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Mediów Cyfrowych)

14.50-15.20Zachowania informacyjne czytelnika a funkcjonalność katalogu OPAC – Wojciech Kowalewski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków)

15.20-15.30 Audiobooki online na kartę biblioteczną – Wojciech Zmysłowski – Audiobook.pl

15.30-16.00Podsumowanie


24 listopada 2023 r. | 8.30-16.30

8.30-9.50 / WARSZTATY (z podziałem na grupy)

Grupa I / SI a codzienność w pracy bibliotekarzy. Czy SI jest nam potrzebna? – Karol Baranowski (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka/Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków)

Grupa II / Metody badania użytkowników i nieużytkowników bibliotek – aspekty praktyczne – dr Paweł Bernacki (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Mediów Cyfrowych)

9.50-10.00 – Sprawy organizacyjne i techniczne

SESJA III / Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Prowadzenie: dr Leszek Szafrański (Biblioteka Jagiellońska)

10.00-10.15Nowe specjalizacje w zawodzie bibliotekarza: kompetencje i umiejętności bibliotekarzy w dziedzinie zarządzania zasobami cyfrowymi – dr hab. Magdalena Wójcik, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Informacyjnych)

10.15-10.35Bibliotekarz UX – nowa specjalizacja – dr Bożena Jaskowska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji)

10.35-10.50Hublet – udostępnianie cyfrowego świata dla bibliotek – Marcin Ptaszny – ELIBRON

10.50-11.10  Sytuacja obecna i rozwój systemów zarządzania zasobami cyfrowymi na przykładzie wybranych projektów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – Małgorzata Rychlik (Biblioteka UAM w Poznaniu)

11.10-11.30 Wikiteka – Ogólnopolski  Program  Rozwoju Kompetencji  Liderskich Nauczycieli/lek Bibliotekarzy/rek, czyli o nowym paradygmacie zawodu nauczyciela bibliotekarza – Wioletta Matusiak  (Stowarzyszenie Wikimedia Polska)

11.30-11.45 Technologia RFID w usprawnieniu pracy Bibliotekarza–  Karolina Ząbek – HADATAP

11.45-12.15Prawo autorskie i regulacje związane z udostępnianiem zasobów cyfrowych – dr hab. Ksenia Kakareko (Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Mediów)

12.15-12.25 Obszary priorytetowe związane ze wsparciem idei OPEN przez EBSCO –  Małgorzata Rydz – EBSCO Sp. z o.o.

12.25-13.00 PRZERWA

SESJA IV / Otwarta nauka, otwarte zasoby

Prowadzenie: Wojciech Kowalewski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków)

13.00-13.30Lokalne archiwa cyfrowe – dr Aneta Januszko-Szakiel (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Studiów Informacyjnych)

13.30-14.00Bibliotekarze w humanistyce cyfrowej – dr Dorota Siwecka (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Bibliografii i Analizy Danych)

14.00-14.10 Digitalizacja publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w ramach Central and Eastern European Online Library– Paweł Głogowski – CEEOL

14.10-14.40Zarządzanie otwartymi danymi badawczymi – dr Leszek Szafrański (Biblioteka Jagiellońska)

14.40-14.50 IBUK Libra – technologia i dostępność przyjazna Twojemu czytelnikowi – Piotr Kołacz – IBUK Libra

14.50-15.20Nauka obywatelska i biblioteki – obszary zaangażowania i współpracy – dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Badań Informacji i Komunikacji )

15.20-15.50 Wikipedia – nowe wyzwania dla bibliotekarzy – Jolanta Drzewakowska (Stowarzyszenie Wikimedia Polska), Joanna Potęga (Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

15.50-16.00 Nowoczesna platforma edukacyjna BIBLIO ebookpoint, jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku publikacji elektronicznych –   Adam Sieradzki – BIBLIO ebookpoint

16.00-16.30  Podsumowanie konferencji

Skip to content